UPPTÄCK

MODERN MYSTIK

Jag är nog vad man kan kalla en sökare. Frågan “varför” driver mig ständigt mot nya funderingar, insikter, upptäckter och dolda lager av det mänskliga medvetandet.När jag 2012 skrev Den magiska gnistan sökte jag efter ett namn på den genre boken kunde platsa i. Det var inte lätt. “Självhjälp” kändes för platt, “livsåskådning” för torrt och “andlighet” för pretentiöst. Istället dröjde jag vid just den där känslan av att vilja formulera det ogripbara i livet, själva mysteriet.

Ordet “mystik” kommer från grekiskans ord för “hemlighetsfull” eller “dold” och begreppet mystik, eller mysticism, har funnits länge och förknippats såväl med religiösa grubblerier som existentiella frågor vid sidan av de stora religionerna. I min tappning, Modern mystik, tar jag de stora frågorna med mig ut i den vardag vi alla lever i.

Det är min övertygelse att det – i en splittrad tillvaro präglad av ytlighet, stress och enkla lösningar – finns en längtan inom oss efter det som är genuint, sant och evigt. Många av oss bär på känslan av att livet borde vara “mer”, att vi inte lever vår fulla potential och att det finns något där ute som vi ständigt trevar efter men inte förmår fånga. Själva meningen med alltihop. Den är som en osalig ande vi jagar, något ogripbart som ständigt glider undan när vi försöker få fatt i det. Ändå ger den oss ingen ro. Så länge vi lever vid sidan av oss själva kommer vi att längta hem – till oss själva.

I boktrilogin om Hjärtats väg går jag in i sökandet efter svaren på de riktigt stora frågorna. Det handlar om kreativitet och intuition, om längtan efter det allra största, om visdomens och inspirationens källa, och om den villkorslösa kärlekens helande kraft. Kort sagt om livets mysterium, och om det vi ibland bara anar men ändå i vårt inre vet.

I meditationsserien A Mystical Journeytolv guidade, musikaliska aktiveringar för att väcka själens längtan hem – går jag ännu djupare. Mystiken är en subjektiv upplevelse av det som går bortom våra sinnen, den går inte att lära eller läsa sig till. Med hjälp av de här meditationerna blir upplevelsen istället din egen. En resa som i grunden förändrar perspektivet på livet.

De här skapelserna, böcker och meditationer, utgör en plattform för ett fortsatt utforskande av den moderna mystiken. Det här är vad jag själv brinner för, och vad som väcker min lust och min nyfikenhet. Jag hoppas att det också kan väcka din!