UPPLEV

GUIDADE MEDITATIONER

När jag leder meditationer arbetar jag alltid intuitivt och improviserat utifrån sammanhang och deltagarna. Ibland är fokus på avslappning och återhämtning, ibland går jag djupare in i upplevelsen av mystik och expansion.

Oavsett om jag guidar en enskild klient i meditation, eller en hel grupp under en workshop eller liknande, så är kraften och källan densamma.

Tillsammans med Staffan Bond Westfält har jag skapat guidade musikaliska meditationer, bland annat Själens resa i 12 etapper och 5 meditationer för vila och välbefinnande. Du kan läsa mer om dessa här nedan.

På Youtube hittar du flera kortare meditationer du kan lyssna till, några av dem hämtade från Själens resa, andra är egna skapelser. Här är några exempel: