LÄS BOKEN

Den magiska gnistan

Vägen till ett kreativt liv

Vad är kreativitet, vad är inspirationens källa och kan vi på något sätt påverka dess flöde?

De svar boken ger på de här frågorna går långt bortom vår tids klichéartade sökande efter yttre framgång och ytligt skapande. Här möter vi kreativiteten som en gränslös kraft att forma vår egen verklighet. Det är det ena budskapet du kommer att möta i texten. Det andra är att vi alltid skapar i ett sammanhang. Delaktighet är en förutsättning för allt liv, och vi kan inte isolera oss från vår omvärld även om vi skulle vilja det.

Att bli medveten om din kreativa kraft och potential ger dig möjlighet att lära känna dig själv på ett nytt och djupare sätt. Ju mer medveten du blir om ditt skapande, desto mer kan din utveckling styras mot positiva upplevelser; utveckling, livsglädje, känslor av meningsfullhet, delaktighet och rent av magi.

Den magiska gnistan – vägen till ett kreativt liv är en tankeväckande och inspirerande bok om vår skapande kraft, men också en praktiskt vägledning hur vi kan gå till väga för att öppna upp för inspiration och förverkliga våra idéer och drömmar.

Boken innehåller rikligt med konkreta exempel, och är dessutom illustrerad med författarens egna fotografier – vackra och stämningsfyllda bilder att njuta av och förundras över.

Den magiska gnistan är första delen i den fristående trilogin om Hjärtats väg.

Den magiska gnistan finns också som ljudbok inläst av författaren. 

(2013, ny utgåva 2022)