Den magiska gnistan

fördjupning

Vill du använda Den magiska gnistan – vägen till ett kreativt liv i din bok- eller studiecirkel?
Här har jag ställt samman ett material tänkt som utgångspunkt för diskussion och fördjupning.
Antingen kan ni läsa ett kapitel åt gången och då gå djupare in i de frågor som finns här, eller så väljer ni ut några av dem och tar ett större grepp på hela boken och innehållet.
Det här materialet lämpar sig också väl för dig som vill fundera vidare kring bokens innehåll på egen hand. Med hjälp av frågorna kan du tillämpa texten på ditt eget liv. Förhoppningsvis kan det väcka nya tankar och insikter!

Lycka till!

Kapitel 1: Du är kreativ!

 • Vad är kreativitet för dig?
 • På vilket vis är du kreativ?
 • Reflektera kring påståendet att du skapar din egen verklighet.
 • I boken talas om tre olika förhållningssätt till vår skapande förmåga: offerrollen, medelvägen och den tredje vägen. Vilken stämmer bäst överrens med din livssyn?
 • Kan du komma på något tillfälle när du känt dig som ett offer? Hur påverkade den känslan dig?
 • Om du, som ett tankeexperiment, funderar över möjligheten att vi väljer allt i våra liv – även medfödda egenskaper som kön, familjetillhörighet, nationalitet, kropp etc – varför tror du i så fall att du valt som du gjort? Välj ett område, om frågan blir för stor.
 • Vilka av dina talanger och egenskaper skulle kunna berika andra människors liv?

Kapitel 2: Din inre vägledning

 • Är du bekant med din inre vägledning? Om ja, när kände du senast av den?
 • Har du någonsin fattat ett viktigt beslut baserat på din inre vägledning/intuition/magkänsla? Vad ledde det till?
 • Har din inre vägledning något speciellt sätt för att göra dig uppmärksam?
 • I boken skriver jag att den inre vägledningen primärt förmedlar sig genom lust, nyfikenhet och längtan. Vad tänker du om det?
 • Finns det något område i ditt liv som dränerar dig på energi? Någonting du gör som får dig att känna dig tom, rastlös, ”låg”, trött, svag, irriterad etc?
 • Varför ägnar du dig åt det? Vad tror du skulle hända om du valde bort det området? Försök att vara ärlig!
 • Hur tänker du kring påståendet: De upplevelser du fyller dina dagar med är det som skapar ditt liv.

Kapitel 3: Det stora nätverket

 • Hur känner du inför påståendet att du är del av något mycket stort?
 • Har du någon gång känt på dig något som du rimligen inte kunnat känna till? Hur tänker du kring det?
 • Har du någon favoritplats i naturen? Hur påverkar det dig att vara där?
 • Händer det att du gör saker som inte är till någon direkt nytta för dig eller dina närmaste? Varför då?
 • Vilka känslor och associationer väcker talesättet ”Den enes bröd, den andres död” i dig?
 • Vad tror du, spelar det någon roll i det stora hela att du sopsorterar och köper ekologiska varor (till exempel)? Om ja, på vilket sätt då? Om nej, utveckla vidare.
 • På vilket sätt kan dina erfarenheter, kunskaper och insikter bidra till den samlade universella intelligensen?
 • Vad betyder visdom för dig?

Kapitel 4: Den magiska gnistan

 • Ordet inspiration har ursprungligen betydelser som ”inblåsa”, ”väcka liv i”, ”inandning” och andlig ingivelse. Vad tänker du kring det?
 • På vilket sätt känner du av inspiration? Finns det någon eller några situationer i ditt liv när inspirationen flödar med större kraft?
 • I boken kan du läsa om våra båda hjärnhalvor. Hur uppfattar du dig själv, som en höger- eller vänsterdominerad person? På vilket sätt påverkar det dig?
 • Oavsett vad som är din naturliga läggning, kan du se någon nytta med träna din högra hjärnhalvas förmågor? Om ja, hur skulle du kunna göra det?
 • Hur tänker du kring påståendet att människan är en kanal för den gudomliga skaparkraften?
 • Vad betyder det att ha en fri vilja?
 • Ang San Sui Kyi, Nelson Mandela och Dalai Lama är alla personer som lyser mycket klart och som inspirerar många genom att modigt följa sin väg. Finns det människor i din närhet som också gör det?

Kapitel 5: Konsten att komma vidare

 • Fantisera ihop den mest storslagna och lockande fantasin du kan komma på. Sätt dig själv i huvudrollen.
 • Om du skulle försöka realisera den, vad vore ditt första steg? Var så konkret och detaljerad som möjligt.
 • Kan du komma på en person som gjort något du beundrar eller är imponerad av? Om ni är en grupp, försök att enas om en. Vilka drivkrafter, talanger, egenskaper och förmågor tror du den personen använt i sitt skapande?
 • Är några av de egenskaperna sådana du kan se i dig själv?
 • Har du någon idé, dröm eller längtan som strandat? Om ja, vilket hjälp utifrån skulle du behöva för att komma loss?
 • Tänk på något du skapat i ditt liv som du är stolt över. Stort eller litet spelar ingen roll.  Vilken var din främsta drivkraft? Vilka talanger och egenskaper använde du dig av? Hur började det?

Kapitel 6: Vad hindrar dig?

 • Har du några drömmar som du väljer att inte realisera? Varför då? Få med så många av dina skäl som möjligt. Rangordna dem gärna.
 • Titta på skälen, vilka av dem är yttre och vilka är inre hinder?
 • Finns det något av hindren som är helt och absolut oöverkomligt?
 • Om ja, vad i din dröm skulle du behöva justera för att komma runt det hindret?
 • I boken skriver jag om distraktioner, olika ”strategier” sinnet tar till för att inte behöva lyssna till den inre rösten. Kan du känna igen några av dem från ditt eget liv?
 • Vad tror du skulle hända om du avstod från, eller minskade ner på dem?
 • Hur känner du inför påståendet att du är fri att skapa vad du önskar i ditt liv?
 • Om du har invändningar emot det påståendet, vilka röster kan du identifiera? Försök att härleda dem till exempelvis uppväxt, skola, samhälle, religion, arbetsplats, rädslor, moral, förväntningar, vanor, plikter etc.

Kapitel 7: Slutet gott, allting gott

 • På vilket sätt kan ett avslut vara kreativt?
 • Hara du svårt att slänga eller göra dig av med saker även om du inte längre använder dem? Om ja, varför?
 • Kommentera påståendet att det är finare att inleda än att avsluta något.
 • Kan du komma på en person som betytt mycket för dig men som inte längre har en aktiv del i ditt liv.
 • Har du någon gång stannat längre på en arbetsplats eller i en relation än du egentligen velat? Varför?
 • Finns det någon sådan situation i ditt liv nu? Föreställ dig för ett ögonblick att du nu lämnar den situationen. Ge tanken lite tid. Vad känner du?

Sammanfattning

 • Vilken tanke gjorde starkast intryck på dig i boken?
 • Finns det något av det du läst som du absolut inte håller med om?
 • Har du fått några nya insikter eller på något vis ändrat uppfattning om din skapande förmåga efter läsningen?
 • Hur ser din vision om en god värld ut?
 • Känner du att du har möjlighet att bidra till förverkligandet av den visionen?