UPPTÄCK

MODERN MYSTIK

Jag är nog vad man kan kalla en sökare. Frågan “varför” driver mig ständigt mot nya funderingar, insikter, upptäckter och dolda lager av det mänskliga medvetandet. Livet är ett mysterium och det finns ständigt mer att upptäcka och fler frågor att ställa. 

När jag skrev Den magiska gnistan sökte jag efter ett namn på den genre boken kunde platsa i. Det var inte lätt. Någon liknande bok har inte skrivits på svenska. “Självhjälp” kändes för platt, “livsåskådning” för torrt och “andlighet” för pretentiöst. Istället dröjde jag vid just den där känslan av att vilja formulera det ogripbara i livet, mystiken, och plötsligt kände jag att det var genren jag sökte.

Ordet “mystik” kommer från grekiskans ord för “hemlighetsfull” eller “dold” och begreppet mystik, eller mysticism, har funnits länge och förknippats såväl med religiösa grubblerier som existentiella frågor vid sidan av de stora religionerna. I min tappning, Modern mystik, tar jag de stora frågorna med mig ut i den vardag vi alla lever i. Hur kan vi närma oss frågan om meningen med livet medan vi jäktar mellan arbete, dagishämtningar och köksrenoveringar? Har den någon plats i modernt liv över huvud taget?

Jo, visst har den det! För medan vi ägnar oss åt allt det där vardagliga bär ju många av oss på känslan av att livet borde vara “mer”, att vi inte lever vår fulla potential och att det finns något där ute som vi ständigt trevar efter men inte förmår fånga. Själva meningen med alltihop. Den är som en osalig ande vi jagar, något ogripbart som ständigt glider undan när vi försöker få fatt i det. Ändå ger den oss ingen ro. Så länge vi lever vid sidan av oss själva kommer vi att längta hem.

I romanform har jag många gånger skrivit om den här längtan vi bär på, och hur vi ska hantera det faktum att livet inte alltid ser ut som vi har tänkt oss eller önskar. Mina karaktärer har fått stanna upp, se över sina val och ta chansen att välja nya vägar som bättre sammanfaller med den där längtan som bor inombords.

I min boktrilogi om visdomens källa har jag lämnat romanformen och tar upp dessa teman mer direkt. Den magiska gnistan – vägen till ett kreativt liv är läsning för dig som själv känner en längtan efter mer, som anar att livet egentligen är tänkt att vara så mycket större och som känner på dig att du inte till fullo använder din skapande kraft. Hur skulle ditt liv se ut om du gjorde det? Om du kunde koppla ihop inspirationens källa med din egen obegränsade förmåga att skapa din egen verklighet.

Den andra boken i serien, Modern mystik – den dolda vägen till inre klarhet, tar dig ännu djupare in i det outgrundliga och outsägligt spännande mysterium som är du. Jag går vidare i utforskandet av allt det där vi blott anar men ändå i vårt inre vet. Det ogripbara, obevisbara, osynliga och outtalade. För att göra det har jag valt att använda mina egna mystiska erfarenheter som exempel. Genom att dela med mig av dessa hoppas jag inspirera dig att söka styrkan och modet att stå upp för dina egna erfarenheter och det du vet är sant för dig.

I den avslutande delen, Hjärtats väg – att hela och helas med kärlekens kraft, närmar jag mig mysteriets centrum: Kärleken. Inte som en romantisk föreställning, utan som en skapande och revolutionerande kraft bortom alla våra mentala föreställningar. Att utforska kärlekens mysterium är att röra sig bortom det invant logiska och rationella. Det är att blicka in i själva livets källa och gränslösa potential.

Med de här tre böckerna har jag lagt en grund, en plattform, för att fortsätta utforska och utveckla den moderna mystiken. Det här är vad jag själv brinner för, och vad som väcker min lust och min nyfikenhet. Jag hoppas att det också kan väcka din!