ANLITA MIG

FÖRELÄSNINGAR

Vill du boka mig för en föreläsning eller annat framträdanden? Vad roligt! Ofta blir föreläsningarna bäst och mest givande för publiken (och mig!) om temat inte är så styrt, men här nedan kan du läsa några förslag.

Som föreläsare vill jag vara närvarande och i kontakt med publiken, så någon dussinshow blir det inte. Känns det som en bra idé kanske jag lägger in en avslappningsövning eller en vägledd meditation också.

Du är välkommen att kontakta mig med frågor om datum och prisuppgifter!

info@kajsaingemarsson.nu

Hjärtats väg

Med utgångspunkt i hela den trilogi jag skrivit tar jag fasta på människans längtan efter att utvecklas och expandera sin livsupplevelse. Jag berättar om mitt eget sökande och de val jag gjort längs det jag kallar hjärtats väg, inspirerar och utmanar den del av oss som ständigt längtar efter trygghet och förutsägbarhet. Vad väntar bakom hörnet? Vad händer om jag vågar ta klivet ut i det okända?

Den magiska gnistan

En föreläsning om kreativitet och inspiration med utgångspunkt i min bok med samma namn.

Att bli medveten om sin kreativa kraft och potential ger oss möjlighet att lära känna oss själva på ett nytt och djupare sätt. Ju mer medveten du blir om ditt skapande, desto mer kan din utveckling styras mot positiva upplevelser, utveckling, livsglädje, känslor av meningsfullhet, delaktighet och rent av magi. En spännande föreläsning full av livsglädje, hoppfullhet och tankeväckande utmaningar!

Modern mystik

En inspirerande och tankeväckande presentation av grunderna i den variant av mystiken som jag själv formulerat och kallar modern mystik.

I den här föreläsningen söker vi oss in i det mysterium som finns dolt inom var och en av oss. Där finner vi det vaga, det outtalade, det osynliga och det blott anade, men också allt det där vi vet, men varken begriper eller förstår. Under föreläsningen får du bekanta dig med det inre vetandet, den feminina kraften, yin och yang – den universella balansen, och kanske går du hem med ett nytt perspektiv på tid och rum…

Författarpresentation

Jag presenterar mig själv, mina böcker och mitt skrivande. Fokus på författarrollen och själva skrivprocessen. Kan också kompletteras med en frågestund då jag gärna delar med mig av praktiska tips kring skrivandet.

Åhörare om föreläsning “Hjärtats väg”:

“Det var som att du talade till MIG, om mig. Jag andades in varje ord och mening. Jag imponerades av din förmåga att på ett så tydligt, enkelt och självklart sätt få fram ditt budskap. Den röda tråden var där och du lyckades så självklart med en inre grundad övertygelse berätta och dela din erfarenhet. Allt detta gjorde du med en sån ödmjukhet och med full respekt för att åhöraren skulle kunna ha en diametralt motsatt syn på saken. Tack vare ditt sätt behåller du alla lyssnare. Det är så jag uppfattade ditt sätt att tala och på samma sätt uppfattar jag ditt sätt att skriva kring detta så “svåra” och laddade tema, andlighet och mystik.”